สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จับมือ กระทรวงแรงงาน พัฒนามาตรฐานแม่ครัวไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมประชุมหารือกับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข มหาลัยชีวิต และดร.อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ในโครงการมาตรฐานแม่ครัวไทย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานแม่ครัวไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นและผ่านมาตรฐานสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสอนและเผยแพร่วีดิโอด้านสุขาภิบาลอาหารผ่านระบบออนไลน์

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี