สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ตรวจการจ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์อัครพร บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมทั้งคณะกรรมการในส่วนของสถาบัน และในส่วนของสำนักพระราชวัง เข้าพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะขุดเจาะเสาเข็มและบริเวณที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ณ สถานที่ก่อสร้างหอพักนักศึกษาของสถาบันฯ ซอยกรุงเทพนนท์ 13 เขตบางซื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขุดเจาะเสาเข็มของอาคารหอพักนักศึกษาขนาด 7 ชั้น พื้นทีรองรับนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันฯ ได้ 228 ราย

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี