สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตรวจการจ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์อัครพร บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างหอพักนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมทั้งคณะกรรมการในส่วนของสถาบัน และในส่วนของสำนักพระราชวัง เข้าพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะขุดเจาะเสาเข็มและบริเวณที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ณ สถานที่ก่อสร้างหอพักนักศึกษาของสถาบันฯ ซอยกรุงเทพนนท์ 13 เขตบางซื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขุดเจาะเสาเข็มของอาคารหอพักนักศึกษาขนาด 7 ชั้น พื้นทีรองรับนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันฯ ได้ 228 ราย

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี