สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2/2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือแนวทางและกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น โดยมีประเด็นหารือหลักในเรื่องของกรอบแนวคิดแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาระยะ 5 ปี ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี