สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายแจกันดอกไม้ และบัตรถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ให้คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายแจกันดอกไม้ และบัตรถวายพระพร และเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี