สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำแบบประเมินการรับรู้ข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำแบบประเมินการรับรู้ข่าวสารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดทำโดยงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เพื่อสำรวจและประเมินการรับรู้ข่าวสารสถาบัน รวมไปถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ความเหมาะสมในการเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร และประเภทข่าวสารที่สนใจ เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563
เพียงแค่กดลิงก์ >>>  https://forms.gle/y4GNzLwyPtTQ5hgx9  <<< หรือสแกน QR CODE

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ขอขอบคุณสำหรับการร่วมทำแบบประเมินในครั้งนี้ค่ะ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี