สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนโรงเรียนสีตบุตรบำรุง สำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี