สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนโรงเรียนสีตบุตรบำรุง สำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี