สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญบรอนซ์ จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญบรอนซ์ จากการประกวดผลงาน "นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563" กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากผลงานตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดควบคุมผ่าน RFID สำหรับสถานที่สาธารณะและชุมชน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นักศึกษา
นายวิชัยเกียรติ แสงรัตนทองคำ
นางสาวปิยพร หนูตา
นางสาวอรุณวดี ศิลาเหลือง

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ เรืองศิริ
อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส
รองศาสตราจารย์ปรีชา กอเจริญ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี