สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา “โขนพระราชทาน : นาฏศิลป์แห่งแผ่นดิน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังการเสวนา "โขนพระราชทาน : นาฏศิลป์แห่งแผ่นดิน"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ 4401 ชั้น 4
สำรองที่นั่งได้ที่ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) โทร 02-280-0551 ต่อ 3280, 3282-3283

 

ระดับปริญญาตรี