สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ ชมรมที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 12 ชมรม ชมรมวิชาชีพ 12 ชมรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาการประกอบอาหารไทย พร้อมหารือความร่วมมือในด้านต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับกระทรวงแรงงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี