สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ณ ศูนย์ออกกำลังกายข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี