สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ณ ศูนย์ออกกำลังกายข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี