สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายไตรเทพ อู่สกุล ผู้กำกับคณะจิตรลดา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี