สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรม “ความเป็นจิตรลดา บุคลิกภาพและการวางตน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมโครงการ “ความเป็นจิตรลดา บุคลิกภาพและการวางตน” แก่บุคลากรสถาบันโดยมี คุณเพชรพริ้ง สารสิน อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรพิเศษ โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตน การแต่งกาย การไหว้ ฯลฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี