สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ 400 กรัม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมสุขภาพดีเริ่มต้นที่ 400 กรัม ในโครงการ "จิตรลดากินผักผลไม้ 400 กรัม อย่างปลอดภัย" สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เห็นประโยชน์และหันมาทานผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ที่มีการวิจัยแล้วพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี