สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หารือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มร.คิวามุ ฮอนดะ ประธานบริษัท ฮอนด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มร.ทัตสึยะ มาเอยามา รองประธานบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ อันนำมาสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี