สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐ์พันธุ์ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ ศ.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสหารือการสร้างหลักสูตร Art & Technology ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี