สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือแนวทางการดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะทำงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ในการประชุมตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางการดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานวิจัย บริหารวิชาการ และวิรัชกิจ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี