สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือแนวทางการดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะทำงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ในการประชุมตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางการดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานวิจัย บริหารวิชาการ และวิรัชกิจ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี