สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้ารับเสด็จฯ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรผลงานและกิจการของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสุโขทัย อาคาร นว 1 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าฝึกงานกับบริษัท เฝ้ารับเสด็จฯ 

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี