สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาถบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี