สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พร้อมถวายปัจจัยเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 43,237 บาท และเยี่ยมชมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี