สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในโอกาสที่เสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา บำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ในการนี้รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมรับเสด็จฯ และถวายเงินทำบุญจำนวนทั้งสิ้น 44,480 บาท

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี