สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน 90 คน พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่ หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบัณฑิตร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ ณ อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี