สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี