สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2" ออกค่ายอาสา "CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2" ณ โรงเรียนวัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียน อาทิ เปลี่ยนหลอดไป ทาสีอาคารและห้องน้ำ สำรวจและตรวจเช็คจุดที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม ติดตั้งฝ้าเพดาน อุดรอยรั่วหลังคา การเชื่อมประตูฟุตบอล ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและมอบหนังสือสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน สำหรับโครงการ 'CDTI Volunteer Camp" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาปฏิบัติจริงตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี