สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI รวมใจเป็นหนึ่งเดียว พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ Work Shop

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 (สายวิชาการ) ในโครงการ “CDTI ก้าวไกลไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ Work shop และให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และประสบการณ์จากการเยี่ยมชมชุมชนบ้านเคียนเตี้ย ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อชีวิตพอเพียง มีจุดเด่นคือ บ้าน 100 เสา การนวดกัวซา การทำพวงมะโหตรจังหวัดชลบุรี สวนผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น หลังจากนั้นในช่วงบ่ายทางคณะได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ หัวข้อ ศิลปะการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารเพื่องานสัมฤทธิ์ผลและเทคนิคการประสานงานด้วยหัวใจ โดยอาจารย์อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำในธีม Colorful Night party ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี