สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ต้อนรับบริษัทล็อกซเล่ย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมผู้ให้การดูแล Nurses’ aids และร่วมหารือหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี