สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ยุคใหม่ ใส่ใจการออม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวัน 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “CDTI ยุคใหม่ ใส่ใจการออม” ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยทีมเจ้าหน้าที่โครงการ Financial literacy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ เงินและรู้เทคนิคการใช้จ่ายและการวางแผนการออมเงินแบบง่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี