สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

CDTI ยุคใหม่ ใส่ใจการออม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวัน 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “CDTI ยุคใหม่ ใส่ใจการออม” ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยทีมเจ้าหน้าที่โครงการ Financial literacy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ เงินและรู้เทคนิคการใช้จ่ายและการวางแผนการออมเงินแบบง่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี