สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง กองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์และการได้รับสวัสดิการ

image 750x 5fae15d1e6568 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์และการได้รับสวัสดิการในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์" แก่บุคลากรสถาบันก่อนสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์ทุกหน่วยงาน และทุกประเภท ณ ห้อง 4308 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 5fae1613015ac 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae1609e75b6 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae161ba75aa 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae1625b03cb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae16b2b9b21 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae16642f5e3 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae16a90af5b 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae166e4a1f0 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fae16bd0ca83 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี