สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้แก่ AI Lab, Food Processing Lab, Biotechnology Lab และ Advance Robotic Lab ในโอกาสนี้ Dr. Eden Woon อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, Prof. Deepak Sharma รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, Dr. Naveed Anwar รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ Prof. Matthew Dailey หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับและร่วมหารือการดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการร่วมกัน
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี