สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และการประชุมหารือโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพแจ้งการเป็นเจ้าภาพ สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี