สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รู้ลึกเรื่องบริหารธุรกิจและศาสตร์ทางอาหาร อีกทั้งได้ฝึกประสบการณ์จริง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564 คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหารบริการ เฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ ป้อนธุรกิจอาหาร
เรียนบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ได้อะไร
* ได้เรียนรู้เจาะลึกด้านอาหาร และบริหารจัดการได้
* ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
* ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ
* มีทุนให้ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม —> https://bit.ly/3oBHw8T
สมัครเรียน —> https://bit.ly/37HKbH3
Facebook : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Instagram : BA.CDTI

#CDTI #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #Dek64

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี