สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นวัตกรรมสู้โควิด! โชว์ผลงานที่ทำเนียบรัฐบาล 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส คณะทีมงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในผลงานวิจัย "ระบบบริการตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสแบบไฮบริดควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการให้บริการบริเวณสถานที่สาธารณะ (IoT-Controlled Hybrid Disinfection Cabinet Service System for Using in Public Place)" ซึ่งได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี