สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 12 (2/2564)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.นพ.กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 12 (2/ปีงบประมาณ 2564) ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) และทางระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ความคืบหน้ากิจกรรมของสถาบัน พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและเชิงบริหาร ทั้งนี้ได้มีมติเรื่องการลดค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 50 พร้อมขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี