สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสืบสถานีประกอบกระบอกสูบจำลองด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี