สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกาศผลการคัดเลือกรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรี