สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สายวิชาการ 3 อัตรา และสายสนับสนุน 2 อัตรา

ระดับปริญญาตรี