สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาการสื่อสารเพื่อการนำเสนอเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ” โดยคุณชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าวช่อง GMM 25 สำหรับการบรรยายครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการเป็นพิธีกร การเป็นผู้ประกาศข่าว บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียงในการนำเสนอ การเล่าเรื่อง รวมถึงเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี