สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาการสื่อสารเพื่อการนำเสนอเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ” โดยคุณชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าวช่อง GMM 25 สำหรับการบรรยายครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการเป็นพิธีกร การเป็นผู้ประกาศข่าว บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียงในการนำเสนอ การเล่าเรื่อง รวมถึงเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี