สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมเตรียมความพร้อมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการจัดงานร่วมประชุมความพร้อมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา” งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย และเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี