สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมเตรียมความพร้อมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการจัดงานร่วมประชุมความพร้อมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา” งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย และเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี