สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมความเป็นจิตรลดาแก่อาจารย์ระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในประชุมความเป็นจิตรลดาแก่อาจารย์ระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันในปีการศึกษา 2564 รวมไปถึงแนวทางด้านวิชาการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี และวัฒนธรรมจิตรลดาในการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสาเพื่อให้อาจารย์นำไปเป็นแนวทางในการทำงานและปลูกฝังนักศึกษาให้มีวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา โดยการประชุมมีขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี