สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมความเป็นจิตรลดาแก่อาจารย์ระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในประชุมความเป็นจิตรลดาแก่อาจารย์ระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันในปีการศึกษา 2564 รวมไปถึงแนวทางด้านวิชาการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี และวัฒนธรรมจิตรลดาในการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสาเพื่อให้อาจารย์นำไปเป็นแนวทางในการทำงานและปลูกฝังนักศึกษาให้มีวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา โดยการประชุมมีขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี