สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าจาก EA

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในโอกาสส่งมอบหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนหลักสูตรจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทำงานบริษัทในเครือ EA ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี