สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562

image 750x 6045c79d2b821 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะครูและนักศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานได้แก่ 1.นางสาวสุชานันท์ นำวงษ์สำราญ 2.นางสาวปิยาภัสร์ ปัทมเนตร 3.นายภรภัทร ธรรมธิคม นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับอาเซี่ยนและนานาชาติ 4.นายฐานทัพ จันทร์พุธ นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับประเทศและในครั้งนี้ ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการสมาคมฯและคณะกรรมการอำนวยการได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกครั้งนี้ด้วย สร้างความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกับนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 image 750x 6045c79ee5303 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6045c7b1353b9 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6045c814a7061 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6045c817e3e53 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี