สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศสอบ TOEIC TEST สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประกาศสอบ TOEIC TEST สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)
สอบถามเพิ่มเติม ครูปภาวดี นิลทะราช โทร 098-269-0928

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี