สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะครูและนักศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562" จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานได้แก่ 1.นางสาวสุชานันท์ นำวงษ์สำราญ 2.นางสาวปิยาภัสร์ ปัทมเนตร 3.นายภรภัทร ธรรมธิคม นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับอาเซี่ยนและนานาชาติ 4.นายฐานทัพ จันทร์พุธ นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับประเทศและในครั้งนี้ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสมาคมฯและคณะกรรมการอำนวยการได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกครั้งนี้ด้วย สร้างความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกับนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี