สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5 (2/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และอาจารย์บังรอง ลิ่วเฉลิมวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี