สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมโครงการแข่งทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2564" จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประเภทการแข่งขันวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและการสมาคมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความถนัดในสาขาต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี