สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมโครงการแข่งทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2564" จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประเภทการแข่งขันวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและการสมาคมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความถนัดในสาขาต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี