สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5

image 750x 6049ce4e2f53f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5 (2/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และอาจารย์บังรอง ลิ่วเฉลิมวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 6049ce50efa5b 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6049ce91ea05a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6049ce7a7adbe 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6049ce6baafb0 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6049ce7717d7c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี