สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์งาน สายสนับสนุน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์งาน สายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมชั้น 4 (11-407) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โดยในช่วงเช้าผู้บริหาร บุคลากรร่วมฟังบรรยายจากคณะทำงานเฉพาะกิจวิเคราะห์งานฯและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.พ. และในช่วงบ่ายหัวหน้างานพร้อมด้วยตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง” เพื่อให้การบริหารจัดการงานสายสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี