สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์งาน สายสนับสนุน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์งาน สายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมชั้น 4 (11-407) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โดยในช่วงเช้าผู้บริหาร บุคลากรร่วมฟังบรรยายจากคณะทำงานเฉพาะกิจวิเคราะห์งานฯและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.พ. และในช่วงบ่ายหัวหน้างานพร้อมด้วยตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง” เพื่อให้การบริหารจัดการงานสายสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี