สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการวันจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กำหนดการวันจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 611 ชั้น 1 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี