สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักพระราชวัง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์กุมาร” รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จึงทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักพระราชวัง ได้แก่ พระพุทธทักษวิศิษฏ์จิตรลดา ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักพระราชวัง ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคาร 601 สำนักพระราชวัง เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การดำเนินงานเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

 
ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี