สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบอาหารและน้ำดื่มจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ชมรมไทยซิกข์ ร้านลูกชิ้นปลาเยาวราช และกลุ่มบริษัทอาคเนย์ (กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน) สำหรับส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี