สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พระราชทานเงิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้นางรติรส จุลชาต เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเงินให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อใช้ในการสมทบทุนการจัดทำอาหารกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี